องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑
      

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ...

 
  ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑
  โครงการศึกษาดูงานธนาคารนัำใต้ดิน(GROUNDWATR BANK)
  
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ขอเป็นอีกหนึงแรงกำลัง...
  วันสุนทรภู่
  คณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพ...
  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประ...
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหินศึกษาดูงาน
  ผู้ตรวจราชการกระทรวง ตรวจประเมินโครงการไทยนิยม ยั่...
  การสอบทานกองทุนสวัสดิการชุมชน/สภาองค์กรชุมชน( กองท...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้