องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
  อบต.คลองขาม จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโร...[วันที่ 2024-03-27][ผู้อ่าน 41]
 
  อบต.คลองขาม จัดกิจกรรม“ MOI Waste Bank Week - มหาด...[วันที่ 2024-03-22][ผู้อ่าน 67]
 
  กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ...[วันที่ 2024-01-22][ผู้อ่าน 60]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ขอเชิญชวนเที่ยวงานสืบ...[วันที่ 2023-11-15][ผู้อ่าน 59]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เปิดให้บริการผ่านระบบ...[วันที่ 2023-10-28][ผู้อ่าน 84]
 
  อบต.คลองขาม จัดพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านและ ซ...[วันที่ 2023-09-27][ผู้อ่าน 77]
 
  ประชาสัมพันธ์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำห...[วันที่ 2023-09-20][ผู้อ่าน 78]
 
  อบต.คลองขาม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้ว...[วันที่ 2023-08-31][ผู้อ่าน 72]
 
  อบต.คลองขาม ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา...[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 48]
 
  อบต.คลองขาม จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนและลงนาม โครงการพ...[วันที่ 2023-08-29][ผู้อ่าน 49]
 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.คลองขาม ออกตรวจมา...[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 51]
 
  อบต.คลองขาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจเพื่อซ่อมแซ...[วันที่ 2023-08-25][ผู้อ่าน 74]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22