องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน [ 6 มิ.ย. 2567 ]9
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 28 ก.พ. 2567 ]39
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ [ 23 ก.พ. 2567 ]32
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 31 ม.ค. 2567 ]55
5 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส [ 17 ต.ค. 2566 ]43
6 ประชาสัมพันธ์ อบต.คลองขาม เรื่อง เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย [ 26 ก.ย. 2566 ]39
7 ประชาสัมพันธ์ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับ-ส่งหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 20 ก.ย. 2566 ]44
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 18 ก.ย. 2566 ]42
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 18 ก.ย. 2566 ]38
10 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 18 ก.ย. 2566 ]36
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 พ.ค. 2566 ]88
12 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 18 เม.ย. 2566 ]65
13 อบต.คลองขาม ร่วมจัดแสดงสินค้าที่มีในพื้นที่ตำบลคลองขาม ให้กลุ่มอาชีพได้ นำเสนอและประชาสัมพันธุ์สินค้าในพื้นที่ ทั้งสินค้างานฝีมือ การแปรรูปอาหาร พืชผัก เกษตรกร งานบุญคูณลานอำเภอยางตลาด ประจำปี 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]0
14 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่สรุปผลเสนอผู้บริหาร อบต.คลองขาม [ 7 ต.ค. 2565 ]49
15 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 18 ส.ค. 2565 ]130
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ส.ค. 2565 ]6
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ส.ค. 2565 ]0
18 เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ สนามกีฬาดอนฐาน บ้านสา หมู่ทีี่ 14 [ 20 เม.ย. 2565 ]206
19 ขยายระยะเวลาการชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]156
20 รายชื่อผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ปี 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]51
 
หน้า 1|2|3|4|5|6