องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
  โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ...[วันที่ 2016-09-09][ผู้อ่าน 792]
 
  ประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน " โคกศรี เกมส์"[วันที่ 2016-09-01][ผู้อ่าน 814]
 
  โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการการบริหารขยะมูลฝอ...[วันที่ 2016-08-29][ผู้อ่าน 1053]
 
  เปิดกีฬาสี โรงเรียนบ้านสา[วันที่ 2016-08-18][ผู้อ่าน 790]
 
  กิจกรรมวันแม่ ประจำปี พ.ศ.2559[วันที่ 2016-08-17][ผู้อ่าน 759]
 
  ตักบาตร 12 ส.ค.59[วันที่ 2016-08-16][ผู้อ่าน 698]
 
  คนดีมีน้ำใจ[วันที่ 2016-08-15][ผู้อ่าน 760]
 
  รณรงค์ออกเสียงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559[วันที่ 2016-08-04][ผู้อ่าน 845]
 
  เชิญชวนลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559[วันที่ 2016-07-28][ผู้อ่าน 671]
 
  โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ( Ampphoeyim Mobile ...[วันที่ 2016-07-26][ผู้อ่าน 810]
 
  ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง[วันที่ 2016-07-05][ผู้อ่าน 912]
 
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลคลองขาม[วันที่ 2016-07-05][ผู้อ่าน 706]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22