องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
 


ตรวจสอบระบบน้ำประปาบ้านบึงอร่าม


วันที่ 19  มกราคม 2565 

นายวิทยา บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามอดีตกำนันตำบลคลองขาม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามและเจ้าหน้าที่อบต.คลองขามลงพื้นที่ตรวจสอบระบบน้ำประปาหมู่บ้านบ้านบึงอร่ามเพื่อหาวิธีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้พี่น้องประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่ดีขึ้น

2022-09-02
2022-08-29
2022-08-26
2022-08-06
2022-07-21
2022-07-20
2022-03-10
2022-03-06
2022-02-25
2022-02-23