องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
 


โครงการนายกพาไปวัด


วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายวิทยา บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม นำคณะผู้บริหาร ส.อบต.ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  จัดกิจกรรม "โครงการนายกพาไปวัด " เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และมุ่งหวังให้ทุกคนได้นำธรรมมะ ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน ณ วัดบ้านขาม หมู่ 3 หมู่15 บ้านโต้นหมู่5 บ้านหนองหล่ม10 และบ้านหนองแวงฮีหมู่ 11-12

2022-09-02
2022-08-29
2022-08-26
2022-08-06
2022-07-21
2022-07-20
2022-03-10
2022-03-06
2022-02-25
2022-02-23