องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 

 

 


โครงการนายกพาไปวัด


วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายวิทยา บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม นำคณะผู้บริหาร ส.อบต.ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  จัดกิจกรรม "โครงการนายกพาไปวัด " เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และมุ่งหวังให้ทุกคนได้นำธรรมมะ ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน ณ วัดบ้านขาม หมู่ 3 หมู่15 บ้านโต้นหมู่5 บ้านหนองหล่ม10 และบ้านหนองแวงฮีหมู่ 11-12

2023-11-15
2023-10-28
2023-09-27
2023-09-20
2023-08-31
2023-08-30
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24