องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 

 

 


อบต.คลองขาม จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาปรองดองกลุ่มพ่อบ้านกลุ่มแม่บ้าน ตำบลคลองขาม ประจำปี 2565


                วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายวิทยา บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

                จัดกิจกรรม"โครงการแข่งขันกีฬาปรองดอง กลุ่มพ่อบ้านกลุ่มแม่บ้าน ตำบลคลองขาม" ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มพ่อบ้านกลุ่มแม่บ้านตำบลคลองขาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา พร้อมทั้งการมีสุขภาพพลานามัยร่างกายที่สมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรงจากการเล่นกีฬาและส่งเสริมสร้างการร่วมมือ การรวมกลุ่ม การทำงานเป็นทีม การปรับตัวและทัศนคติการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามัคคี

                 ณ ลานอเนกประสงค์ บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 16 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 

2023-11-15
2023-10-28
2023-09-27
2023-09-20
2023-08-31
2023-08-30
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24