องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
 


อบต. คลองขาม ร่วมบริจาคสิ่งของ ช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ศูนย์รับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ณ ที่ว่าการอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์


          วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม นำโดยนายวิทยา บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม มอบหมายให้ นายสมหวัง เชตะวัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม และ ร.ท.โกวิทย์ สิงห์สุวรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม และเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมบริจาคสิ่งของ ช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ศูนย์รับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อมอบให้แก่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ที่ว่าการอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

2023-01-25
2023-01-10
2022-12-13
2022-12-09
2022-12-09
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-23
2022-11-04
2022-11-04