องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
 


อบต. คลองขาม ได้ดำเนินการสั่งการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ร่วมจัดทำโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน


        องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม นำโดยนายวิทยา บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ดำเนินการสั่งการให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทุกศูนย์ พร้อมสมาชิกอบต.ทุกท่าน และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างอบต. ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกภายในบ้านตัวเองและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

2023-01-25
2023-01-10
2022-12-13
2022-12-09
2022-12-09
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-23
2022-11-04
2022-11-04