องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
กองสาธารณสุข ฯ


นางสาวภัณฑิรา คำสิลา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นางสาวอมรรัตน์  ภูตลาดขาม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวสุพรรณิกา ละม้าย   (ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมัย  ภูมะ นายศราวุธ  คำตุ่น (ว่าง)
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ คนงานประจำรถขยะ
(ว่าง) นายประสิทธิ์  ภูชะหาร นายชูศักดิ์  ภูงามเขียว
 พนักงานจ้างเหมาบริการ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถดูดสิ่งปฎิกูล
 
  (ว่าง)

  คนงานประจำรถขยะ