องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 8 ก.ค. 2563 ]72
2 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 29 มิ.ย. 2563 ]75
3 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 18 พ.ค. 2563 ]72
4 http://www.klongkham.go.th/data.php?content_id=26 [ 7 พ.ค. 2563 ]70
5 คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 27 มี.ค. 2563 ]69
6 การดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล [ 27 มี.ค. 2563 ]71
7 เอกสารเผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 27 มี.ค. 2563 ]70
8 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 27 มี.ค. 2563 ]65