องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน [ 28 เม.ย. 2565 ]70
2 คู่มือการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 ม.ค. 2565 ]67
3 เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ม.ค. 2565 ]68
4 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 1 ม.ค. 2565 ]72
5 คัมภีร์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ม.ค. 2565 ]69
6 เอกสารแนะนำภาษีป้าย [ 1 ม.ค. 2565 ]67
7 การควบคุมอาคารตามพรบ. พ.ศ.2522 [ 1 ม.ค. 2565 ]68
8 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [ 8 ก.ค. 2563 ]68
9 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [ 8 ก.ค. 2563 ]73
10 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [ 8 ก.ค. 2563 ]65
11 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [ 29 มิ.ย. 2563 ]71
12 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [ 18 พ.ค. 2563 ]67
13 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [ 7 พ.ค. 2563 ]67