องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ร่วมประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น(สปสช.) ครั้งที่ 1 1 ในวันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

    รายละเอียดข่าว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ร่วมประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น(สปสช.) ครั้งที่ 1 1 ในวันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565    เอกสารประกอบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ร่วมประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น(สปสช.) ครั้งที่ 1 1 ในวันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม