องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


ประชุมผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.ประธานอสม.เจ้าหน้าที่จาก รพสต. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานะการณ์COVID-19ในพื้นที่ตำบลคลองขามขณะนี้พบผู้ป่วยติตเชื้อและกลุ่มเสี่ยงสูง 24 คน ในพื้นที่..เราจะเดินไปด้วยกันผ่านจุดนี้ให้ได้

    รายละเอียดข่าว

ประชุมผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.ประธานอสม.เจ้าหน้าที่จาก รพสต. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานะการณ์COVID-19ในพื้นที่ตำบลคลองขามขณะนี้พบผู้ป่วยติตเชื้อและกลุ่มเสี่ยงสูง 24 คน ในพื้นที่..เราจะเดินไปด้วยกันผ่านจุดนี้ให้ได้    เอกสารประกอบ

ประชุมผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.ประธานอสม.เจ้าหน้าที่จาก รพสต. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานะการณ์COVID-19ในพื้นที่ตำบลคลองขามขณะนี้พบผู้ป่วยติตเชื้อและกลุ่มเสี่ยงสูง 24 คน ในพื้นที่..เราจะเดินไปด้วยกันผ่านจุดนี้ให้ได้
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม