องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA


การสร้างเสริมวัฒนธรรม อบต.คลองขาม "สุจริต โปร่งใส คลองขามใสสะอาด 2565"

    รายละเอียดข่าว

การสร้างเสริมวัฒนธรรม อบต.คลองขาม "สุจริต โปร่งใส คลองขามใสสะอาด 2565"    เอกสารประกอบ การสร้างเสริมวัฒนธรรม อบต.คลองขาม "สุจริต โปร่งใส คลองขามใสสะอาด 2565"
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม