องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o22 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 18

    รายละเอียดข่าว

              

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 18 กว้าง 5 เมตร ยาว 110 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

                   ดังนั้น เพื่อให้การจัดจ้างในครั้งนี้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จึงประกาศราคากลางในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 18
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม