องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o22 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ 17

    รายละเอียดข่าว

           

             ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ 17 กว้าง 3 เมตร ยาว 102 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

           ดังนั้น เพื่อให้การจัดจ้างในครั้งนี้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จึงประกาศราคากลางในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ 17
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม