องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
  การพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผู้สู...[วันที่ 2020-07-16][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ[วันที่ 2020-07-08][ผู้อ่าน 24]
 
  ประเมินสภาพแวดล้อมและประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นค...[วันที่ 2020-06-24][ผู้อ่าน 18]
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญติดต่อสอบถามข้อมูลผ่าน Lin...[วันที่ 2020-05-22][ผู้อ่าน 43]
 
  ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์. เรื่อง ให้ทุกคนในท้องที่จั...[วันที่ 2020-05-21][ผู้อ่าน 36]
 
  หยุดเชื้อเพื่อชาติ[วันที่ 2020-04-05][ผู้อ่าน 50]
 
  ออกพ่นยาฆ่าเชื่อป้องกันการแพร่ระบาดCovid - 19[วันที่ 2020-03-30][ผู้อ่าน 41]
 
  เพิ่มความเชื่อมั่น หน่วยงาน อบต.คลองขามปลอดเชื้อ C...[วันที่ 2020-03-23][ผู้อ่าน 36]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day[วันที่ 2020-03-23][ผู้อ่าน 42]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ[วันที่ 2020-03-20][ผู้อ่าน 42]
 
  ประกาศ อบต.คลองขาม[วันที่ 2020-03-19][ผู้อ่าน 39]
 
  ประชุมศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอ...[วันที่ 2020-03-10][ผู้อ่าน 56]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15