องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553
Updated 2020-Jan-27

ข้อมูลติดต่อการติดต่อ

 

 

เวลาทำการ   จันทร์ - ศุกร์   เวลา  08.30 -  16.30 น. 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
ตำบลคลองขาม  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โทรศัพท์  0-4384-0820
โทรสาร   0-4384-0821

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

email : admih@klongkham.go.th :
website
http://www.klongkham.go.th


แผนที่ตั้งอบต.