องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 87 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ดาวน์โหลดไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ [ 21 พ.ค. 2563 ]26
2 ประชาสัมพันธุ์ การเข้าชอบกิจกรรมทาง ไลน์ อบต.คลองขาม [ 21 พ.ค. 2563 ]22
3 ไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 [ 10 เม.ย. 2563 ]30
4 กองทุนสวัสดิการ วันละ 1 บาท [ 10 เม.ย. 2563 ]27
5 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้สูงอายุ มาลงทะเบียน เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 10 เม.ย. 2563 ]29
6 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการ_กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 20 มี.ค. 2563 ]3
7 การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่สู่ชุมชน 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]135
8 การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่สู่ชุมชน 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]94
9 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]115
10 แผนงานโครงการประจำปี ๒๕๖๒ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองขาม [ 9 มี.ค. 2562 ]2
11 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐เมตร บ้านโต้น หมู่ที่ ๕ ตามแบบรูปและปริมาณงาน อบต.คลองขาม [ 14 ก.ย. 2561 ]253
12 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐เมตร บ้านขาม หมู่ที่ ๑ ตามแบบรูปและปริมาณงาน อบต.คลองขาม [ 14 ก.ย. 2561 ]255
13 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐เมตร บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๑๖ ตามแบบรูปและปริมาณงาน อบต.คลองขาม [ 14 ก.ย. 2561 ]249
14 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐เมตร บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๒ ตามแบบรูปและปริมาณงาน อบต.คลองขาม [ 14 ก.ย. 2561 ]246
15 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบวางท่อคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐เมตร บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ ๘ ตามแบบรูปและปริมาณงาน อบต.คลองขาม [ 14 ก.ย. 2561 ]223
16 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) [ 22 ส.ค. 2561 ]255
17 เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๑ [ 24 พ.ค. 2561 ]268
18 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐เมตร บ้านสา หมู่ที่ ๑๗ ตามแบบรูปและปริมาณงาน อบต.คลองขาม [ 8 มี.ค. 2561 ]307
19 เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 22 ก.พ. 2561 ]493
20 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษาโลก ( อถล) [ 23 ม.ค. 2561 ]293
 
หน้า 1|2|3|4|5