องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ดาวน์โหลดไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯ อบต. [ 30 ก.ค. 2564 ]0
2 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ส.ค. 2563 ]8
3 เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(กระบะ) จำนวน ๑ คัน [ 24 ส.ค. 2563 ]7
4 ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 25 มิ.ย. 2563 ]6
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ [ 21 พ.ค. 2563 ]5
6 ประชาสัมพันธุ์ การเข้าชอบกิจกรรมทาง ไลน์ อบต.คลองขาม [ 21 พ.ค. 2563 ]6
7 ไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 [ 10 เม.ย. 2563 ]5
8 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]5
9 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐เมตร บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๒ ตามแบบรูปและปริมาณงาน อบต.คลองขาม [ 14 ก.ย. 2561 ]5
10 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบวางท่อคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐เมตร บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ ๘ ตามแบบรูปและปริมาณงาน อบต.คลองขาม [ 14 ก.ย. 2561 ]5
11 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) [ 22 ส.ค. 2561 ]5
12 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษาโลก ( อถล) [ 23 ม.ค. 2561 ]5
13 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๑ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๕๕/๒๕๕๙ [ 9 มี.ค. 2560 ]6
14 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสะภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๔๖/๒๕๕๙ [ 5 ม.ค. 2560 ]6
15 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสะภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๕๕/๒๕๕๙ [ 5 ม.ค. 2560 ]5
16 เผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดลอกหนองเม็ก หมู่ที่ ๓ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๑๖/๒๕๕๙ [ 26 ก.ค. 2559 ]5
17 เผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดลอกทางระบายน้ำป่า หมู่ที่ ๕ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๐๙/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]5
18 เผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดลอกร่องเก็บน้ำ บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๑ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๑๒/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]5
19 เผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดลอกหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๓ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๑๓/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]6
20 เผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๐๒๓/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]5
 
หน้า 1|2|3|4