องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 75 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ดาวน์โหลดไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ส.ค. 2563 ]228
2 เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(กระบะ) จำนวน ๑ คัน [ 24 ส.ค. 2563 ]81
3 ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]73
4 ข่าวประชาสัมพันธ์ [ 21 พ.ค. 2563 ]112
5 ประชาสัมพันธุ์ การเข้าชอบกิจกรรมทาง ไลน์ อบต.คลองขาม [ 21 พ.ค. 2563 ]102
6 ไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 [ 10 เม.ย. 2563 ]116
7 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]203
8 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐เมตร บ้านขาม หมู่ที่ ๑ ตามแบบรูปและปริมาณงาน อบต.คลองขาม [ 14 ก.ย. 2561 ]337
9 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐เมตร บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๒ ตามแบบรูปและปริมาณงาน อบต.คลองขาม [ 14 ก.ย. 2561 ]312
10 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบวางท่อคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐เมตร บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ ๘ ตามแบบรูปและปริมาณงาน อบต.คลองขาม [ 14 ก.ย. 2561 ]292
11 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) [ 22 ส.ค. 2561 ]324
12 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษาโลก ( อถล) [ 23 ม.ค. 2561 ]366
13 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ ๑๔ ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ความยาว ๙๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐เมตร [ 15 ธ.ค. 2560 ]331
14 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสา หมู่ที่ ๑๗ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร [ 15 ธ.ค. 2560 ]346
15 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๑ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๕๕/๒๕๕๙ [ 9 มี.ค. 2560 ]345
16 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสะภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๔๖/๒๕๕๙ [ 5 ม.ค. 2560 ]352
17 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสะภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๕๕/๒๕๕๙ [ 5 ม.ค. 2560 ]346
18 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลองหล่ม หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสะภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๔๕/๒๕๕๙ [ 5 ม.ค. 2560 ]345
19 เผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดลอกหนองเม็ก หมู่ที่ ๓ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๑๖/๒๕๕๙ [ 26 ก.ค. 2559 ]364
20 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างทางส่งน้ำเพื่อการเกษตรแบบสำเร็จรูป หมู่ที่ ๘ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๐๒/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]381
 
หน้า 1|2|3|4