องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553
Updated 2020-Jan-27

คณะผู้บริหาร

นายวิทยา บุญตาโลก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
         


นายสมหวัง เชตะวัน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

นายบุญสรวง ภูยางสิม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามนายธีระพันธ์  ภูคงคา
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม