องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553
Updated 2020-Jan-27

กองช่าง


นายชัชวาลย์  ภูกองไชย
รักษาการผู้อำนวยการกองช่างนายพินิจ  จันทพล

นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานนายศราวุธ  ดวงทองพล
นางสาวเพชรรัตน์ คำโสภา


นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายกิตติ  กุลเทพ นายสุระ  คณะนาม นายณัฐพงษ์ ภูครองหิน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยช่างสำรวจ นายปัญญา  ไชยเศรษ  
 
พนักงานจ้างทั่วไป