องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553
Updated 2020-Jan-27

กองสาธารณสุข ฯ


นางสาวภัณฑิรา คำสิลา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นางสาวอมรรัตน์  ภูตลาดขาม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวสุพรรณิกา ละม้าย   นายดาม  พละดร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมัย  ภูมะ นายศราวุธ  คำตุ่น นายสัมฤทธิ์  ภูนี
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ คนงานประจำรถขยะ
 นายบุญสรวง  ภูยางสิม นายประสิทธิ์  ภูชะหาร นายชูศักดิ์  ภูงามเขียว
 พนักงานจ้างเหมาบริการ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถดูดสิ่งปฎิกูล
   (ว่าง)

  คนงานประจำรถขยะ