องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553
Updated 2020-Jan-27

สภาพทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

                ทางด้านเศรษฐกิจของชาวคลองขาม ราษฎรในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามมีกิจการด้านการค้าเป็นประเภทเบ็ดเตล็ดและของชำ ฯลฯ ให้บริการในละแวกชุมชน และชาวคลองขามนิยมเลี้ยงสัตว์ประเภท โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ และปลูกพืชผักสวนครัวตามธรรมชาติไม่มีสารพิษ เป็นต้น

การบริการสังคม