องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o33 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม ITA
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566-2570 [ 24 มี.ค. 2565 ]64
2 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.คลองขาม [ 16 มี.ค. 2565 ]65
3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา [ 16 มี.ค. 2565 ]63
4 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอบต.คลองขาม [ 16 มี.ค. 2565 ]67
5 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ออกมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยโควิด 19 และกลุ่มเสี่ยง [ 16 มี.ค. 2565 ]67
6 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประชุมคณะกรรมการศูนย์โควิด 19 และ โครงการประชุมพรชาคมคำบล ปรำจำปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]100
7 033การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 30 มิ.ย. 2563 ]61
8 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 18 มิ.ย. 2563 ]64
9 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 21 เม.ย. 2563 ]65