องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน ประจำปี 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]67
2 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ [ 27 ม.ค. 2565 ]68
3 มาตรการป้องการการรับสินบน [ 27 ม.ค. 2565 ]68
4 มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 27 ม.ค. 2565 ]62
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 27 ม.ค. 2565 ]64
6 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 27 ม.ค. 2565 ]66
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 27 ม.ค. 2565 ]66
8 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 27 ม.ค. 2565 ]67
9 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 มี.ค. 745 ]68