องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o22 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 187 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ76-003 สายทางบ้านหนองหล่มถึงบ้านหนองแวงฮี กว้าง 6.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,620.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอ [ 16 ม.ค. 2566 ]5
2 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ วัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน [ 6 ม.ค. 2566 ]4
3 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโต้น หมู่ที่ 5 [ 21 ธ.ค. 2565 ]4
4 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 11 [ 21 ธ.ค. 2565 ]4
5 เผยแพร่เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตล [ 14 ธ.ค. 2565 ]10
6 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ วัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน [ 9 ธ.ค. 2565 ]12
7 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 12 [ 21 พ.ย. 2565 ]16
8 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 18 [ 18 พ.ย. 2565 ]17
9 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอนฐาน บ้านสา หมู่ที่ 7 [ 18 พ.ย. 2565 ]17
10 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ 17 [ 17 พ.ย. 2565 ]17
11 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ 14 [ 17 พ.ย. 2565 ]18
12 ประกาศยกเลิกประกาศและเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบัวหน่วย ถึง ถนนขอนแก่น-โพนทอง ตำบลคลองขาม กว้าง 4.00 เมตร ยาง 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร อบต.คลองขาม [ 14 พ.ย. 2565 ]16
13 เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,3,4,5,10,11,12,13,15,19 [ 14 พ.ย. 2565 ]16
14 เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,6,7,8,9,14,16,17,18 [ 14 พ.ย. 2565 ]15
15 เผยแพร่เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคลองชลประทานถึงทุ่งหนองลาด บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขาม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม [ 9 พ.ย. 2565 ]20
16 เผยแพร่เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบัวหน่วย ถึง ถนนขอนแก่น-โพนทอง ตำบลคลองขาม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท [ 4 พ.ย. 2565 ]28
17 เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคลองชลประทานถึงทุ่งหนองลาด บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขาม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่ [ 3 พ.ย. 2565 ]18
18 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบัวหน่วย ถึง ถนนขอนแก่น-โพนทอง ตำบลคลองขาม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬส [ 27 ต.ค. 2565 ]19
19 เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงอัคคะ หมู่ที่ 9 [ 26 ก.ย. 2565 ]29
20 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ 17 [ 17 มิ.ย. 2565 ]87
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10