องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o22 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 168 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ 17 [ 17 มิ.ย. 2565 ]36
2 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 18 [ 16 มิ.ย. 2565 ]34
3 เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ สนามกีฬาดอนฐาน บ้านสา หมู่ทีี่ 14 [ 20 เม.ย. 2565 ]34
4 เผยแพร่ราคากลางโครงการขยายเขตประปา บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4,13,19 ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ [ 22 มี.ค. 2565 ]34
5 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 [ 22 ก.พ. 2565 ]35
6 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 3 [ 22 ก.พ. 2565 ]35
7 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 [ 22 ก.พ. 2565 ]32
8 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกศรี หมู่ที่ 6 [ 22 ก.พ. 2565 ]34
9 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 [ 22 ก.พ. 2565 ]34
10 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ 14 [ 18 ก.พ. 2565 ]32
11 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 16 [ 18 ก.พ. 2565 ]36
12 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ 8 [ 9 ก.พ. 2565 ]35
13 เผยแพร่ราคากลางและร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170กิโลวัตต์ โดยวิธีคัดเลือก [ 13 ธ.ค. 2564 ]31
14 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น บันได ๒ ข้าง (ชั้นล่าง ๔ ห้อง ชั้นบน ๔ ห้อง) พื้นที่ใช้สอย ๖๓๐ ตารางเมตร ฐานราก – เสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 27 ก.ย. 2564 ]32
15 ร่างขอบเขตงาน Tor โครงการเสริมทางแบบอัลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัวหน่วย บ้านโต้น กว้าง ๖ เมตร ระยะทางรวม รวม ๓,๑๕๐ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕,๒๐๐ ตารางเมตร [ 23 ก.ย. 2564 ]36
16 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 1 [ 17 ก.ย. 2564 ]33
17 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 [ 17 ก.ย. 2564 ]31
18 จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก โครงการผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านสา หมู่ที่ ๑๔ [ 15 ก.ย. 2564 ]32
19 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 19 [ 15 ก.ย. 2564 ]31
20 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 2 [ 15 ก.ย. 2564 ]31
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9